Bijbels dagboek
0

Bijbels dagboek Goede Start (januari t/m juni)

Bijbels dagboek Goede Start 1

Bijbels dagboek Goede Start (januari t/m juni).

Johannes 1 : 1
In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.

Het Woord

Het thema van de korte overdenkingen in de maand januari is “het Woord van God”.

Johannes 1 : 1 begint met de woorden “In den beginne”. Daarmee zinspeelt Johannes op het (her)scheppingsverhaal uit Genesis 1, dat met dezelfde woorden begint. Hij heeft het hier immers over het Woord, waardoor al het geschapene is ontstaan. Dat Woord was er dus al voor de hemelen en de aarde.

Als wij Genesis 1 : 1 vergelijken met Johannes 1 : 1 dan zien we een parallel: God was in den beginne en het Woord was in den beginne. De vraag is: Wie of wat is het Woord? En dan blijkt uit het vervolg van Johannes 1 dat het om de Heere Jezus gaat. We lezen in vers 14 dat het Woord “vlees is geworden”.

Johannes heeft hier duidelijk de persoon van de Heere Jezus op het oog. Het Woord werd een wezen van vlees en bloed, dat wil zeggen het werd volledig mens, met alles wat dat inhoudt. Sterker gezegd: God die Geest is, werd volledig mens. Voor Johannes is de gedachte aan de zonde daar niet bij inbegrepen. Vanuit het Grieks wordt erop gewezen dat het bij de “vleeswording” om een historisch gegeven gaat. Het is werkelijk gebeurd!

En… hoe is het gesteld met de woorden die ik spreek?

Spreek ik van Jezus Christus, de opgestane en levende Heiland?


Bijbels dagboek Goede Start 1 en 2 zijn alleen digitaal te lezen. Het is uiteraard toegestaan om het dagboek voor eigen gebruik uit te printen.
Bijbels dagboek Goede Start 1 – januari t/m juni

 

Bijbels dagboek Goede Start 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *