Advocaal
0

Filemon

Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Die heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij de apostel Paulus en Onesimus komt tot geloof in de HEERE Jezus Christus. Op verzoek van Onesimus zelf, wordt hij nu door de apostel Paulus teruggezonden naar zijn meester Filemon.

In verbinding met 3 gevangenisbrieven

Deze brief staat duidelijk in verbinding met de zogenaamde 3 gevangenisbrieven: Efeze, Filippenzen en Kolossenzen.

Deze 4 brieven zijn niet alleen in dezelfde tijd en onder dezelfde omstandigheden door de apostel Paulus geschreven (namelijk tijdens zijn gevangenschap in Rome), maar ze zijn ook op één en hetzelfde tijdstip “op de post” gedaan.


Filemon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *