Advocaal
0

Simson en de stadspoorten van Gaza

Simson en de stadspoorten van Gaza. Simson = Gelijk de zon (opgaat in haar Kracht) – Rijzing van de zon (Openbaring 1 : 16).

Simson is een machtig type en een machtige verwijzing naar de HEERE Jezus Christus. Want Híj is gelijk de Zon, Die opgaat in zijn Kracht.

Eerste komst in zwakheid

Als de Mens Jezus verschijnt Hij bij Zijn eerste komst in deze wereld, nog in zwakheid.

Precies zoals Simson is ook Hij in deze wereld ingekomen: machtig in Woorden en in werken. Hoe?

Galaten 4 : 4, 5

Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijnen Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet, opdat Hij degenen die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden.

Hij is gekomen tot een overspelige vrouw, een hoer, namelijk het volk Israël, het Joodse volk. Want Gaza (deze Filistijnse stad) is de uitbeelding van het natuurlijke Israël.


Simson en de stadspoorten van Gaza

Simson en de stadspoorten van Gaza

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *