tabernakel

Advocaal
0

De gouden kandelaar

In Exodus 25 : 31-40 vinden we de aanwijzingen voor het maken van de gouden kandelaar. Die moest in de tabernakel het licht verspreiden. In Exodus 37 : 17-24 lezen we hoe deze aanwijzingen door de bouwer van de tabernakel precies werden uitgevoerd. Exodus 39 : 37: daarin worden alle onderdelen van de tabernakel, dus…

Advocaal
0

Mozes: machtig type van Christus

Want: Beiden zijn een uitdrukking van het “Woord Gods” ; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar… Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen; Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen; Beiden wisten dat de Bedeling der wet zeer tijdelijk was, namelijk… Totdat het Zaad gekomen zou zijn…