de naaste
A. Klein Haneveld
0

58. Wie is mijn Naaste?

Wie is mijn Naaste?

Lukas 10 : 25-37

27 En hij, antwoordende, zeide: Gij zult den Heere, uw God, liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand; en uw naaste als uzelven.

28 En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geantwoord; doe dat, en gij zult leven.

29 Maar hij, willende zichzelven rechtvaardigen, zeide tot Jezus: En wie is mijn naaste?

Wetgeleerde stelt Jezus een vraag

Een wetgeleerde stelde deze vraag (Lukas 10) aan Jezus in verband met zijn eerder gestelde vraag hoe hij eeuwig leven kon beërven. Hij had inmiddels zelf het antwoord gegeven, maar wie hij, met het oog op eeuwig leven was, moest hem nog duidelijk worden. In onze tijd menen velen dat zijzelf die barmhartige Samaritaan uit dit Schriftgedeelte zijn.

De mens is niet dé Naaste

Om goed duidelijk te maken wie dé Naaste moet zijn, als het om eeuwig leven gaat voor de mens die normaal gesproken onherroepelijk zijn dood tegemoet gaat, vertelt Jezus een prachtige gelijkenis. Daarmee maakt Hij snel helder dat de oude mens niet in staat is om deze rol te vervullen, maar dat hij of zij juist het hulpbehoevend slachtoffer is.

Het verhaal (puur Bijbelse typologie) maakt veel bekend, bijvoorbeeld via welke weg er zeker geen eeuwig leven zal zijn. Het laat zien dat God Zelf – in de Persoon van Christus Jezus – onze Barmhartige Samaritaan is. Beiden kunnen wij dan ook, vanzelfsprekend en moeiteloos, vanuit ons hart liefhebben.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Studie beluisteren

Deze Bijbelstudie kan ook beluisterd worden. Er zijn twee versies beschikbaar. Absoluut aan te bevelen!

A001 De Naaste

A364 De naaste Naaste


Wie is mijn Naaste?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *