A. Klein Haneveld
0

45. De 12-jarige Jezus in de tempel

De 12-jarige Jezus in de tempel.

Lukas 2 : 40, 42

40 En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest en vervuld met wijsheid; en de genade Gods was over Hem.

42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was, en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van den feestdag;

De Bijbel vertelt weinig over de opgroeiperiode van de Here Jezus. Wat we weten is dat Hij toenam in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Alles hierover staat in Lukas 2. De gebeurtenis van de 12-jarige Jezus in de tempel is de enige bekende gebeurtenis uit die periode. Toch schuilt hier een grote typologische waarheid achter.

Scheiding staat model voor vijfde bedeling

Als Jozef en Maria Jezus kwijt zijn, gaat het om de scheiding tussen Jezus en Zijn aardse ouders. Die scheiding staat model voor, of is een type, van de vijfde bedeling. Het volk is haar Kind (eerstgeboren Zoon, Messias) kwijtgeraakt. In de vijfde bedeling wordt de Here Jezus gezocht. Na drie dagen zal het volk Hem terugvinden.

Het volk zal de Heer terugvinden op de plaats waar Hij de hele tijd geweest is. Men had kunnen weten dat de Heer daar was, maar men heeft het niet willen geloven.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


De 12-jarige Jezus in de tempel

De 12-jarige Jezus in de tempel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *