Advocaal
0

Psalm 103

Een geweldige Psalm in het Oude Testament. Met uiteraard “nieuwtestamentische” waarheden. We zouden bijvoorbeeld de Efeze-brief hier direct naast kunnen leggen. Door alle tijden heen zijn gelovigen door de woorden van deze Psalm getroost en versterkt geworden.

Loof den HEERE

Het is een “Loflied”. Het “Loof den HEERE” vond zijn weerklank in het leven van de Psalmist. En zeker ook in het Leven van de HEERE Jezus Christus. En hopelijk ook in ons eigen leven. Deze HEERE is uiteraard Dezelfde als: Onze HEERE Jezus Christus: Onze Verlosser en Zaligmaker.

Alle Psalmen zijn Messiaans

Alle Psalmen zijn Messiaans. Ze spreken over Christus: over Zijn Geloof, over Zijn lijden, en over Zijn sterven; over Zijn Opstanding, en over Zijn Verheerlijking; over Zijn werk “nu” en over Zijn werk in de “toekomst”.

Lukas 24 : 25-27 – De HEERE Jezus zegt dat: Mozes; en al de Psalmen; en al de profeten; spreken over Hem.


Psalm 103

Psalm 103

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *