Samenvattingen
0

Ben ik wel behouden?

Ben ik wel behouden? Dat is een cruciale vraag. Voordat je met zekerheid een antwoord op deze vraag kunt geven, is het natuurlijk belangrijk om te weten wanneer je kunt zeggen dat je behouden bent.

De Bijbel is daar heel duidelijk over. Heel veel Schriftplaatsen zeggen wat ervoor nodig is om behouden te worden. Alles hangt dus af van wat jouw reactie is op die Schriftplaatsen. Stem je ermee in, dan weet je ook meteen of je behouden bent. Doe je dat niet, dan vrees ik dat je een probleem hebt. Laten we maar eens beginnen in Johannes. 

Johannes 3 : 14-21

En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moetde Zoon des mensen verhoogd worden;
Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.


Ben ik wel behouden?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *