Samenvattingen
0

Jonathan en de honing

1 Samuël 14 : 29

Toen zeide Jónathan: Mijn vader heeft het land beroerd; zie toch, hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van dezen honing gesmaakt heb; Jonathan en de 

In de tijd dat deze geschiedenis zich afspeelde, was er voor het eerst sprake van een koning van Israël. Er waren echter ook een aantal vijanden waartegen Israël moest strijden. De situatie was zo dat men verlost was uit Egypte, maar nog in de woestijn zwierf en op weg was naar het beloofde land, strijdend tegen de vijand. Overdrachtelijk dan natuurlijk, want Israël was in die dagen allang in Kanaän.

Als in de dagen van Mozes

Het was als in de dagen van Mozes in de woestijn die streed tegen de Amalekieten. Hij hield de staf omhoog, ondersteund door Aäron en Hur. Mozes is daarin een beeld van de Middelaar van het Nieuwe Verbond; Aäron is een beeld van de Hogepriester van het Nieuwe Verbond en Hur is een beeld van de Geest. Hur = Chur = een anagram van Ruach = Geest.

Het is dus tevens een beeld van de situatie in onze dagen. Volgens Romeinen 8 bidt de Geest voor ons, maar ook de Hogepriester. De strijd verliep erg moeizaam. Men won niet en men verloor niet. Zolang Mozes de staf omhoog hield, had het volk de overhand. Zo is het ook in onze dagen. We halen hier de overwinning niet. Dat gebeurt pas in de toekomst. In afwachting daarvan staan we in de strijd en hebben de overhand. 

Amelekieten

Amalekieten = een volk van lekkers, van likkers. Dat wil zeggen dat ze fluisteren en doen ze dan ook. Ze zijn een beeld van de demonen die de mens wat proberen in te fluisteren.

De mens krijgt z’n inspiratie immers ook van de duivel. Hij is degene (en die met hem zijn) die de mens wat influistert. Hij inspireert de mens en hij werkt nu in de kinderen der ongehoorzaamheid (Efeze 2 : 2). Wij gelovigen, zouden ons echter laten inspireren door God. Wij zouden ons vertrouwen stellen op Mozes, Aäron en Hur en de geestelijke wapenrusting aantrekken.

Die Amalekieten kwam Israël niet alleen in de woestijn tegen, maar ook nu, in de dagen van Saul. En ook nu werden de Amalekieten niet definitief verslagen. Dat gebeurde pas in de dagen van David. Hoewel…! Saul moest alle Amalekieten doden, maar spaarde koning Achach, maar later doodde de ons als zachtmoedig bekendstaande Samuël Achach alsnog.

Later, in de geschiedenis van Esther, komen we weer een Amalekiet tegen, namelijk Haman. Hij werd op de 17e van de maand verhoogd, maar we weten dat het uiteindelijk slecht met hem afliep.

Als men uiteindelijk van de Amalekieten af is, dan zijn er altijd nog de Filistijnen. Ook zij werden uiteindelijk door David verslagen.


Jonathan en de honing

Jonathan en de honing

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *