Samenvattingen
0

Simon en Simeon

Simon en Simeon is één en dezelfde naam. Dat zien we bijvoorbeeld bij Petrus. Wij kennen hem als Simon Petrus en zo wordt hij ook de meeste keren genoemd, maar in 2 Petrus 2 : 1 heet hij Simeon Petrus. De Bijbel vermeldt twaalf personen die zo heten. Soms slechts eenmaal in een opsomming, zoals in Lukas 3. Anderen spelen een belangrijker rol in de Bijbel.

Petrus heet ook Simon en Céfas

Petrus heette eerst Sim(e)on en kreeg van de Heere Jezus de toenaam Céfas = Aramees voor rots. In het Grieks is dat Petrus.

Johannes 1 : 43

En hij (Andréas) leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Céfas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

Zie ook Matthéüs 4 : 18, Matthéüs 10 : 2, Markus 3 : 16 en Lukas 6 : 14.

Paulus noemt hem Céfas (zie bijv. Galaten 2 : 9), maar ook Petrus (Galaten 2 : 11, 14).

Simon en Simeon is meer dan alleen maar de naam

Er is een zeker verband tussen al die personen die Simon of Simeon genoemd worden en meer dan alleen maar de naam. In deze studie gaan we dat onderzoeken. Dat heet ‘Bijbelstudie doen’. Dat is wat anders dan alleen maar Bijbel lezen. Nergens vind je in de Bijbel dat je de Schrift moet lezen, maar wel dat je Hem zou onderzoeken.

We gaan eerst naar David en Saul. Wat dit met het onderwerp te maken heeft, zal later duidelijk worden.


Simon en Simeon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *