A. Klein Haneveld
3

Wat is de hemel? – 53

Wat is de hemel?

Efeze 2 : 6

En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

De eenvoudige waarheid is dat alle gelovigen zullen opgewekt worden op de jongste dag en als gelovigen zullen leven op een nieuwe aarde. De ene grote uitzondering vormen de gelovigen van deze bedeling. Als gelovige is het géén kwestie van naar de hemeI gaan op het moment van overlijden of op het moment van de opname van de Gemeente.

Als eerstelingen delen in Zijn heerlijkheid

Wij zijn nú reeds gezet in de hemel, met Christus, opdat wij als eerstelingen zouden delen in Zijn heerlijkheid. Als dit lichaam wegvalt, zijn we derhalve nog steeds in de hemel.

Deze studie is geen Bijbelstudie over het “hiernamaals”. Het handelt over onze (gelovigen) huidige en toekomstige positie in Christus. Misverstanden over “het hemelse” en wie daar zijn of zullen zijn, worden uit de weg geruimd.

Niet ver weg

De hemel is niet ver weg. De gelovige hier op aarde bevindt zich daarin elke dag, in afwachting van het moment dat wij Christus niet alleen met ogen des geloofs, maar ook van “aangezicht tot aangezicht” mogen aanschouwen.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Wat is de hemel?

3 reacties op "Wat is de hemel? – 53"

 1. Geachte heer/mevrouw
  Sinds enige tijd ben ik deel van een ‘christelijk forum” en merk dat daar een aantal, mensen bijdragen leveren die zij van uw site Vlichtus overnemen! Dat vind ik niet zo erg, maar wat mij opvalt is, dat zij voortdurend andere zienswijzen sterk afwijzen en daarbij lelijke woorden gebruiken! Bovendien valt mij op dat zij alle drie met name de ZDA/SDA beweging ernstig beschadigen en aanvallen, ook naar mensen toe die pas op vrij korte tijd met het Evangelie in aanraking zijn gekomen! Ik mag toch veronderstellen dat niet u of een van uw medewerkers, uw leden of leerlingen leert dat een bepaalde denominaties “verkeerd” of “een valse boodschap” brengt. Mocht dat wél zo zijn, dan zou ik u beleefd willen vragen in hoeverre u die mening deelt! Vooralsnog ga ik er van uit, dat u hen dat niet zo leert! Veelal lijkt het er op dat zij wijlen Dhr Jacob/Ab Klein Haneveld in verband brengen mat Vlichtus! Ik dacht dat Dhr Jacob Haneveld al in 1998 overleden was! Dus hoe ze er bij komen! Met vriendelijk groet Egbert Bos Bijbels Christen! gebaseerd op opb 10

  1. Stichting Vlichthus is geheel onafhankelijk en heeft geen medewerkers, leden of leerlingen. Verwijzen naar materiaal op onze website staat geheel vrij. Dan kunnen anderen lezers zelf controleren wat er op staat. De doelstellingen van Vlichthus staan ook op de website. Dhr. Jacob Klein Haneveld is inderdaad in 1998 overleden. Zijn zoon Ab Klein Haneveld is nog steeds actief als bijbelleraar. Verreweg de meeste studies//artikelen op onze website komen vanuit door hem uitgesproken of geschreven studies. Meer is te vinden op http://bijbelstudie.nl.

 2. Beste Egbert,

  Het is mij ook opgevallen dat hier op deze site heel onaardige dingen geschreven worden over andere kerkgenootschappen vooral JGs en ook de Katholieke Kerk moeten het ontgelden. En als ik jouw commentaar lees is het voor de ZDA niet veel beter. Voor de JGs is er zelfs een aparte site gecreëerd om mensen te waarschuwen voor deze denominatie. Het gekke is dat er geen basis is om zoiets te doen. Men zit in het zelfde schuitje d.w.z. alles draait hier om authoriteit.

  Vader en zoon Klein Haneveld zeggen bijbelleraar te zijn maar zijn m.i. onbevoegd, zij hebben zich zelf tot bijbelleraar benoemd, als dat geen hoogmoed is. In Mat 16 sticht Jezus zijn Gemeente en wijst hij de leiders van zijn Gemeente aan, die op hun beurt weer anderen, van generatie tot generatie, deze bevoedheden geven tot op de dag van vandaag. In die lijn komen de heren Klein Haneveld niet in voor.

  Dit jaar, precies 500 jaar geleden, heeft Maaten Luther, deze van bovenaf opgelegde gang van zaken doorbroken door de authoriteit van de leiding van de Gemeente te verplaatsen naar de authoriteit van de bijbel. Een novum, een traditie van mensen, deze leer komt in de bijbel zelf niet voor. De bijbel, net zoals elk ander boek, kan geen authoriteit hebben omdat het een dood ding is. Eerst door menselijke tussenkomst, d.w.z. door interpretatie kan het tot “leven” komen.

  En dat is nu het probleem, door deze nieuwe leer is er in de loop van de laatste vijf eeuwen veel verwarring ontstaan, er zijn momenteel tienduizenden kerkgenootschappen waarvan de meeste elkaar verketteren omdat elkaars interpretatie van de bijbel vaak tegenstrijdig is, men kan het niet eens met elkaar worden.

  Het gaat zelfs zo ver dat men geen lid meer is van een gemeente, maar een éénmankerk gestart is, d.w.z. een genootschap met maar één lid. Dat is makkelijk, men hoeft dan geen rekening met anderen te houden, In een dergelijke denominatie kan geen onenigheid meer optreden, je bent gemeentelid en de enige aan wie je gehoorzaamheid verontschuldigd bent, ben jezelf. Je bent alleenheerser over het Woord.

  Hoewel men zich met geen enkele denominatie identificeert, oefent men toch invloed uit op anderen, zoals je geconstateerd hebt op één van de christelijke fora. Zou jij de naam van dit christelijk forum kunnen noemen?

  Groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *