Samenvattingen
0

14 betere dingen

In Hebreeën wordt 14 keer gesproken over iets beters. Als je zelf gaat tellen kom je niet aan 14, maar volgens Dr. E.W. Bullinger zijn het er 14. Deze 14 betere dingen hebben natuurlijk te maken met een veel beter verbond.

In boeken die gaan over de “Inleiding tot de Bijbel”, lees je doorgaans wat de inhoud van een Bijbelboek is, wie het geschreven heeft en wat het doel van de schrijver met dat boek is. Waar zo’n inleiding echter niet over schrijft is over de werkelijke inhoud van zo’n Bijbelboek. Wel zoekt men vaak naar een bepaald trefwoord. In de Hebreeën is dat “beter”.

Dit “beter” komen we dus 14 keer tegen. In de meeste gevallen, namelijk 12 keer, is het de vertaling van het Griekse woord “kreitton”, dat weer afgeleid is van het woord “kreitos” = machtig, sterk.

De 14 betere dingen

Hebreeën 1 : 1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste

dagen tot ons gesproken door den Zoon.

Hebreeën 1 : 4
Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.

Treffelijker = kreitton. Omdat het sterker is, is het zoveel beter; hier vertaald met “treffelijker”.

De Zoon uit vers 1 is zoveel treffelijker geworden dan de engelen. Dat Hij treffelijker geworden is dan de engelen, is in strijd met de leer van de drie-eenheid. Die leert namelijk dat de Zoon altijd al treffelijker dan de engelen was.

Zo’n tekst als Hebreeën 1 : 4 kun je ook niet zomaar even over het hoofd zien, want heel hoofdstuk 1 en een deel van hoofdstuk 2 gaan over dit onderwerp.


14 betere dingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *