Samenvattingen
0

De Heer of de leer

‘De Heer of de leer’ of ‘de leer of de Heer’. We zijn gewend te zeggen dat het erom gaat dat we de Heer zouden leren kennen en dat het niet primair om de leer gaat. Dat is ook zo, maar meestal worden zulke uitspraken gebruikt om de leer aan de kant te schuiven. Men predikt de Heer en zegt in gemeenschap met Hem te leven. Dikwijls gaat het dan om een heer die men zelf bedacht heeft. Natuurlijk slaat men de Bijbel daarbij open, maar meestal worden slechts een paar verzen gebruikt om een hele filosofie te onderbouwen.

Bidden voor de maaltijd

Velen in evangelische kring groeien op met de gewoonte vóór iedere maaltijd te bidden en na afloop daarvan te lezen en te danken. Op zichzelf is dit natuurlijk nuttig, maar nergens in de Bijbel staat dat het ook moet. Om te onderbouwen dàt het moet, zou men Daniël kunnen citeren, die drie keer per dag bad en zijn aangezicht richtte tot de Heere (Daniël 6 : 11). Maar om daar de conclusie aan te verbinden dat wij dit daarom ook moeten doen, gaat wel erg ver. Toch gebeurt dit veel. Men is immers principieel en dus christelijk.

Bijbelgedeelten die niet over ons gaan

Een Bijbelgedeelte wordt gelezen en overdacht. Men vraagt zich af waar het over gaat en wat men ermee kan. “Welke les kan ik hieruit trekken? Wat is de praktische toepassing ervan voor mijn dagelijkse leven?” In alle gevallen gaat het over de mens zelf. Toch zijn er nogal wat Bijbelgedeelten die helemaal niet over ons gaan. Als je bij ieder Schriftgedeelte die vragen stelt, dan kom je nergens. Je vraagt je op school toch ook niet steeds af wat de meester jou met de geboden stof wil leren, hoe je die stof kunt toepassen in de praktijk van je leven.

De Bijbel is geen handboek voor ons praktische leven en je zou de Schrift dus ook niet als zodanig beschouwen.


De Heer of de leer

De Heer of de leer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *