Samenvattingen
0

Nèshamah

Hoe zit een mens in elkaar? Heeft hij een lichaam en een ziel, zoals de wetenschap ons wil doen geloven, of is er meer? Kennelijk hebben we alleen maar een ziel en een lichaam, want als ons iets aan het lichaam mankeert, dan gaan we naar de dokter en als we psychisch niet in orde zijn dan gaan we naar een zielenknijper. Meer smaken zijn er niet.

In de Bijbel is het geest, ziel en lichaam

In de Bijbel ligt dat iets anders. Daarin wordt gesproken over geest, ziel en lichaam, waarbij de geest voor ons denken staat, de ziel voor onze levenswandel, voor dat wat we doen en laten en het lichaam, nou ja, dat spreekt voor zichzelf. De mens bestaat dus uit geest, ziel en lichaam. Maar dat is nog niet alles. Helemaal compleet is het: geest, geest, ziel en lichaam.

Volgens Genesis 1 : 26, 27 schiep God de mens naar Zijn beeld. Zo langzaamaan weten we dat met die mens niet de eerste Adam, maar de laatste Adam bedoeld werd, namelijk Christus. Wij mensen kunnen wel Zijn beeld gelijkvormig worden, maar daar is toch tenminste wedergeboorte voor nodig. De natuurlijke mens lijkt in de verste verte niet op God en op Christus.

Toch ben ik geneigd te denken dat ook de eerste Adam en daarmee de hele mensheid naar Gods beeld geschapen is. We vergelijken dan niet de hoedanigheden van God met de mens, maar om het oneerbiedig te zeggen: we vergelijken hoe Hij “in elkaar zit” met hoe wij “in elkaar zitten”.

God is Geest, Zijn uitgedrukte Beeld is de Mens Christus Jezus

God is Geest en als Hij alleen uit Geest bestond, dan zouden wij Hem nooit kunnen kennen of zien. Hij laat Zich echter wel kennen en zien. In het Oude Testament sprak of verscheen dan JEHOVAH en in het Nieuwe Testament spreekt en verschijnt Christus. Hij is het Afschijnsel van Zijn heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld van Zijn zelfstandigheid, Zijn wezen, zijn ziel. God drukt Zich dus uit door Christus en verschijnt als de Mens Jezus Christus.


Nèshamah

Nèshamah

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *