A. Klein Haneveld
0

47. Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Handelingen 19 : 2

Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. 

Paulus vroeg aan de volgelingen van de Heer: “Hebben jullie Heilige Geest ontvangen, toen jullie tot geloof zijn gekomen?” Later zal hij in de Éfezebrief aan hen daarop terugkomen. Die Éfeziërs geloofden in de Schrift en in de Messias.

Zij hadden nog niet van de Heilige Geest gehoord

Er waren alleen enkele onduidelijkheden. Paulus begon met hen te vragen of ze die “Heilige Geest” in ontvangst genomen hadden. Zij antwoordden: “Wij hebben zelfs niet gehoord of er Heilige Geest is”. Al zouden ze Hem ontvangen hebben, dan wisten ze dat niet. Als de Heilige Geest in de Bijbel van toen voorkwam, hadden de discipelen in Éfeze er van moeten weten, maar zij hadden nog nooit van “Heilige Geest” gehoord.

God heeft een Geest en geeft Geest

Het komt in het Oude Testament ook nauwelijks voor. Slechts driemaal en dan in verband met de Here Jezus Christus (de Messias). Die Heer heeft Israël in het verleden verlost en zal haar ook in de toekomst verlossen. De gelovigen in Éfeze wisten wel dat God “Geest” is. Ze wisten ook dat God een Geest heeft en Geest geeft. Ze wisten alleen niet wat “Heilige Geest” was. Paulus legt het hen en ons vervolgens uit.

Deze studie is beschikbaar als gratis PDF


Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Hebt gij de Heilige Geest ontvangen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *