Blog v. Stempvoort
0

Bijzonder, dat christelijk onderwijs…

Driekwart van de kinderen gaat naar het bijzonder onderwijs. Bijzonder aan deze scholen is dat zij, behalve goed onderwijs, ook de identiteitsvorming van leerlingen belangrijk vinden. Veel van de kinderen, 450.000 van de 900.000, gaan naar christelijke scholen, genoemd naar Jezus Christus.

Hoewel de helft van de leerlingen naar een christelijke school gaat, geeft nog slechts een kwart van de Nederlanders aan gelovig te zijn. Deze discrepantie roept bij mij grote vraagtekens op. Als je geen christen bent, waarom wil je dan naar een christelijke school, waarom ga je dan niet naar een openbare school? Voor leraren geldt overigens hetzelfde: waarom zou iemand die niet gelovig is, op een christelijke school willen werken? Verder vraag ik me af waarom mensen die niet gelovig zijn, maar die wel naar een christelijke school gaan (als leerling of leraar) vervolgens ageren tegen het christelijke aspect van die school. Als je moeite hebt met het christelijke geloof, of met de christelijke identiteit van die school, waarom kies je dan toch voor een christelijke school? christelijk onderwijs

Dat christelijke scholen steeds voorzichtiger worden met het binnenhalen van personeel lijkt mij logisch: het binnenhalen van de “vijfde colonne” is funest voor je identiteit. Een brandende olielamp, die bijgevuld wordt met water, zal ophouden met branden en uiteindelijk geen Licht meer verspreiden. Op veel van de christelijke scholen staat een missie in het beleidsplan die ongeveer als volgt luidt: “In onze scholengemeenschap nemen wij de Bijbel als uitgangspunt. De Bijbel is onze inspiratiebron, waarin de stem van God klinkt, als de goede boodschap van Jezus Christus”. De boodschap van de Bijbel en daarmee ook van Jezus Christus: “Heb uw naasten lief als u zelf, en God boven alles”. christelijk onderwijs

Er zijn veel mensen die Jezus genoemd werden: Jezus Sirach, Jezus ben Gamaliël, Jezus ben Damneüs, maar slechts Jezus Christus kennen wij als de eerstgeborene uit de doden. De Mens die voor onze zonden leed, stierf en opstond uit de dood. Jezus Christus, de zoon van God, naar wie christenen zich noemen en naar wie christelijke scholen zich noemen. “Wie de Zoon heeft, die heeft het Leven en wie de Zoon niet heeft, die heeft het Leven niet”. Het is je eigen keuze of je gelooft in Jezus Christus: op grond van het feit dat je Hem aanneemt als je Zaligmaker en Verlosser, heb je eeuwig Leven. Iemand die in Christus gelooft, voedt zich met Zijn Woord en dat Woord heeft dan Zijn uitwerking in je leven. Zoals de Schrift zegt in Galaten 5 : 22: “De vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid”. Dat merk je als het goed is in je dagelijkse omgang met christenen: als we door Zijn Geest leven, wandelen we ook door Zijn Geest. Mensen kunnen dus aan onze dagelijkse levenswandel merken of wij christen zijn. Aan de sfeer op een christelijke school kun je merken dat de (meeste) mensen er christen zijn. Waar liefde voor God is, gebiedt de Heer Zijn zegen, en dat merk je.

En daarom willen mensen zo graag op een christelijke school zijn, en daarom is het nog zo goed leven in christelijke landen.


Bijzonder, dat christelijk onderwijs…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *