Blog v. Stempvoort
4

Eén algemene christelijke kerk

De meesten van u zullen wel eens gehoord hebben van de “apostolische geloofsbelijdenis”, ook wel “de twaalf artikelen van het geloof” genoemd. Volgens mij zet iedere wedergeboren christen, van welke denominatie dan ook, hier zonder twijfel zijn handtekening onder. Enige aarzeling komt misschien nog voort uit het feit dat christenen met een gedegen Bijbelkennis ieder van de 12 artikelen van een toelichting dan wel uitwerking zouden willen voorzien, maar kort samengevat is deze geloofsbelijdenis wat iedere wedergeboren christen gelooft. Eén algemene christelijke kerk

Mensen die zich wel christen noemen, maar niet geloven wat er in deze geloofsbelijdenis beschreven staat, zorgen slechts voor verwarring over de term christen en zouden zich beter beperken tot het kenmerk of de omschrijving “humanist”. In mijn ervaring willen zij namelijk wel een “goed mens” zijn, maar geloven zij niet in de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.

De apostolische geloofsbelijdenis is, ondanks dat de naam anderszins doet vermoeden, niet geschreven door (één van) de apostelen. Zij is wel opgesteld op basis van de geschriften van de apostelen. Een eerste aanzet werd vermoedelijk gegeven door Ireneus (2e eeuw na Christus) en de tegenwoordig gangbare formulering werd waarschijnlijk voor het eerst op schrift gesteld door Pirminius (8e eeuw na Christus).

Ieder punt of artikel van deze geloofsbelijdenis is Bijbels, dus ook de formulering één heilige algemene, christelijke kerk. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen orthodox, rooms of protestant: als christen is men slechts lid of deel van de Gemeenschap der Heiligen, de Gemeente der Eerstgeborenen.

Onderscheid tussen verschillende groeperingen en stromingen van gelovige christenen is pertinent niet Bijbels. Wat niet wil zeggen dat het niet in de Bijbel voorkomt dat gelovigen zich verdeelden in verschillende stromingen. Paulus komt bij de gelovigen in de gemeente te Korinthe de situatie tegen dat men zich verdeelt in groepen. Iedere groepering volgde een eigen voorganger. De ene groep volgde Paulus, een andere groep Petrus of Apollos, terwijl weer anderen zeggen van Christus te zijn. Deze toestand duurt tot op de dag van vandaag. Niet alleen verdeeld in orthodox, protestant of rooms, maar bijvoorbeeld in Nederland ook weer in allerlei kleinere groepjes als evangelisch, gereformeerd, hervormd of anderszins. Volgens de Bijbel is dit gedrag dat hoort bij kleine kinderen, zuigelingen die nog borstvoeding nodig hebben en die niet zelf hun voedsel kunnen kauwen. Waarbij voedsel dan staat voor alles wat wij tot ons nemen, geestelijk of lichamelijk. In geestelijk opzicht is de parallel te trekken met mensen die niet zelf nadenken (kauwen), maar aannemen wat anderen hen vertellen, zoals zuigelingen zonder te kauwen de melk doorslikken die zij te drinken krijgen.

Zoals het de taak is van ouders om hun kinderen op te voeden tot zelfstandige volwassenen, zo is het ook de taak van voorgangers, oudsten en andere leraars om wedergeboren christenen op te laten groeien tot volwassen gelovigen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken op grond van de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben.

In dezelfde Bijbelpassage waar (afkeurend) gesproken wordt over verdeeldheid onder gelovigen, staat geschreven dat Christus het fundament is waar Gods gebouw op staat. En Christus is niet verdeeld! Zijn Lichaam bestaat wel uit verschillende ledematen die ieder heel verschillend zijn, maar het is hetzelfde bloed dat er doorheen stroomt en dezelfde Geest die erin woont, met Christus als het Hoofd en als onze Leidsman. Laten we Hem volgen, met Hem leven en ons niet blind staren op de zaken die ons op aarde verdelen, maar laten we elkaar liefhebben zoals Hij ons liefheeft.

Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heere Jezus Christus.


Eén algemene christelijke kerk

Eén algemene christelijke kerk

4 reacties op "Eén algemene christelijke kerk"

 1. De “apostolische geloofsbelijdenis” is in strijd met de Schrift! Het is een strik des duivels!

  Jij schrijft: Volgens mij zet iedere wedergeboren christen, van welke denominatie dan ook, hier zonder twijfel zijn handtekening onder. Je schrijft: kort samengevat is deze geloofsbelijdenis wat iedere wedergeboren christen gelooft.

  IK NIET DUS!

  Vervolgens stel je:
  Mensen die zich wel christen noemen, maar niet geloven wat er in deze geloofsbelijdenis beschreven staat, zorgen slechts voor verwarring over de term christen en zouden zich beter beperken tot het kenmerk of de omschrijving “humanist”. In mijn ervaring willen zij namelijk wel een “goed mens” zijn, maar geloven zij niet in de dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus.

  Deze beschuldiging is buiten alle proporties, onjuist en een belediging voor hen die in de Here Jezus Christus als hun Zaligmaker geloven.

  Mocht je mij niet geloven, laat dan het dan maar A.K.H lezen- die zal gewis bevestigen wat ik je nu vertel! Broederlijke groeten van Bram.

 2. Beste Bram,

  bedankt voor je reactie, je bent waarschijnlijk in de war met de ‘Geloofsbelijdenis van Nicea’.

  Met vriendelijke groet,
  Willem van Stempvoort

 3. Hoi Willem,

  Laat je niet de kop gek maken door anderen. Ik begrijp wat je wilt zeggen en vind het erg dapper van jou dat je jouw kennis openbaar maakt en met ons allemaal delen wilt, en dat waardeer ik ook aan jou. Als anderen het er niet mee eens zijn hebben ze het recht niet om jou in het openbaar tegen te spreken of te beoordelen. Laat dat je geenszins tegenhouden en blijf luisteren naar wat je hart je ingeeft.

  Liefs,

  Branca

 4. Willem schreef:

  ” Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen orthodox, rooms of protestant: als christen is men slechts lid of deel van de Gemeenschap der Heiligen, de Gemeente der Eerstgeborenen”

  In de tijd dat deze geloofsbelijdenis geschreven werd was er maar één Gemeente, namelijk de katholieke Kerk.

  “om wedergeboren christenen op te laten groeien tot volwassen gelovigen, die zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die zij maken op grond van de vrijheid die wij in Christus Jezus hebben.”

  Daar begint de verdeeldheid, omdat de individuele christen zelf de keuze maakt wat hij wel of niet gelooft op basis van zijn interpretatie van de bijbel. Er zijn duizenden denominaties

  Jezus heeft maar één Gemeente gesticht (Matheus 16,18). Hij heeft deze Gemeente van leiders voorzien, die op hun beurt weer leiders benoemden. Deze ene Gemeente bestaat nog steeds, de poorten van Hades zullen haar niet overweldigen. Deze Gemeente is traceerbaar door de geschiedenis heen vanaf de start in Matheus 16 tot op de dag van vandaag.

  Johannes 17:
  21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

  22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn;

  Hier nog een interessante link:
  http://www.calledtocommunion.com/2009/09/why-protestantism-has-no-visible-catholic-church/

  Groet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *