Samenvattingen
0

Oorlog en Vrede

Oorlog en vrede, heel het leven wordt bepaald door deze begrippen. Ook het leven van de natuurlijke mens. Aan de ene kant strijd; al was het maar de strijd om het bestaan. Dat brengt soms oorlog met zich mee. Aan de andere kant vrede. Ach, dat is de rust waarnaar wij streven en het ideaal dat wij hebben: zo zou het moeten zijn. Maar ja, wij leven nu eenmaal niet in een ideale wereld en dus hebben we aan de ene kant te maken met oorlog en aan de andere kant met vrede.

Opvattingen over oorlog en vrede zijn veranderd

De opvattingen over deze tegengestelde thema’s veranderen in de loop van de tijd, net als het klimaat. Er zijn filosofieën die gericht zijn op de vrede van de mens en het komt er daarbij op neer dat je zo min mogelijk moet weten, je zo min mogelijk zorgen moet maken en een voorbeeld moet nemen aan de dieren. Samengevat betekent dit dat je volkomen apathisch moet worden voor je omgeving; dan heb je vrede met de omstandigheden. Of je dan ook leeft…?

Er zijn ook filosofieën die precies de andere kant op redeneren. Dit houdt in dat je zoveel mogelijk moet strijden, want de hele natuur is een strijd, de dierenwereld is een strijd. Als een mens niets te strijden heeft dan leeft hij niet. Dat is de grondslag van het fascisme: een mens moet iets hebben om voor te vechten en als hij vrede heeft wordt hij ongelukkig.

Sport, omdat de mens overwinningen moet behalen

Een mens moet overwinningen behalen. Voor dat doel is de sport uitgevonden. Dan kunnen we in het dagelijks leven (dat we serieus nemen) een beetje vrede hebben en voor zover we behoefte aan oorlog hebben, hebben we altijd nog Ajax en Twente.

Oorlog en vrede, het kan overal over gaan. De Bijbel spreekt er natuurlijk ook over. Oorlog bevalt ons niet; daar moet toch een keer een einde aan komen. Maar als het vrede is, leef je dan? En zo ja, waarvoor? Dat zijn de grote vragen van de mensheid. Daar waar de mens leert dat men eigenlijk iets nodig heeft om voor te vechten, om voor te strijden, omdat hij per definitie een krijger is, kan hij wel enige Bijbelteksten vinden om deze stelling te rechtvaardigen. 

Bijbelteksten over dat vrede de bedoeling is

Aan de andere kant kun je ook Bijbelteksten vinden voor de stelling dat bloedvergieten en strijd allemaal uit den boze is; dat het de bedoeling is dat we vrede zouden hebben en vrede zouden houden.


Oorlog en Vrede

Oorlog en Vrede

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *