Blog v. Stempvoort
0

Een kerstviering met gasten…

Afgelopen vrijdag hebben we op school Kerst gevierd. Dit deden we niet slechts met mentoren en leerlingen, ook stagiaires wilden dit niet missen. We hadden namelijk gasten! Er kwamen 78 alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) met twaalf begeleiders bij ons op bezoek.

Om de gasten vanuit het AZC naar onze school te kunnen vervoeren, werden bussen ingezet die betaald waren door vrijwillige giften van leerlingen en enthousiaste ouders.

De dag begon met het versieren van de lokalen. Leerlingen deden dit zelf, net als het verdelen van de negentig extra stoelen over twee verdiepingen en dertien lokalen. Daarnaast hadden velen eten en drinken meegenomen en vanuit  school was er ontbijt voor onze gasten geregeld.

Rond kwart over negen werden in de stromende regen de gasten ontvangen door een delegatie leerlingen uit elke klas en een kwartier later zat men wat onwennig samen aan tafel. Verschillende docenten namen even de tijd om met hun leerlingen stil te staan bij Kerst en de betekenis ervan. Er werd samen gebeden en gedankt en na de eerste schroom overwonnen te hebben, zat men een half uur later ‘met handen en voeten’ en in verschillende talen te praten. Na het gezamenlijke ontbijt vertrokken onze gasten met  leerlingen naar diverse gymzalen om samen te gaan sporten. In de gymzalen werd er in zeer gemengde groepen gesport: voetbal, basketbal, volleybal, tafeltennis en turnen. Sommige van onze gasten, die nog nooit een trampoline hadden gezien, maakten hun eerste sprong met een trampoline. Prachtig om te zien hoe sport inderdaad verbroedert! De leerlingen die niet gingen sporten, maakten samen muziek, bekeken een film, maakten kerstkaarten, ruimden op en verzamelden het overschot van  het ontbijt om dit mee te kunnen geven aan onze gasten.

Na zo op heel verschillende manieren samen bezig geweest te zijn, gingen we samen naar de kerk. Met leerlingen, docenten, stagiaires en gasten uit Eritrea, Somalië, Senegal en Syrië en hun begeleiders zaten er ongeveer vijfhonderd mensen in de kerk. Na een dankgebed in afwisselend het Nederlands en Engels speelden en zongen een dozijn leerlingen diverse kerstliederen voor het publiek. Hits als ‘Jingle Bells’ en ‘All I want for Christmas is You’ passeerden de revue, maar ook liederen als ‘O holy Night’, ‘Komt allen tezamen’ en ‘Ere zij God’ werden gezamenlijk met het publiek gezongen. Tussendoor werd het gedicht ‘Ik weet nog goed hoe toen ik klein was’ van Rikkert Zuiderveld voorgelezen en een korte meditatie gedaan aan de hand van het filmpje ‘Kerst mist Jezus’ (te vinden op YouTube).

Wat was het een mooie, afwisselende en inspirerende morgen! Heerlijk om zo vanuit liefde voor God en uit dankbaarheid voor alle zegeningen die Hij ons geeft, anderen hiervan te kunnen laten meegenieten. We konden onze gasten bij hun vertrek, naast al het overgebleven voedsel, ook vier grote tassen met sportkleding en sportschoenen meegeven. Wat fijn om zo te kunnen delen met mensen die minder hebben. Het deed mij denken aan de woorden van Jezus:

“Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.” (Matthéüs 25 : 34-40)

Ongeacht je theologische opvattingen: het voorbeeld van Jezus is het beste voorbeeld dat je als mens kunt volgen.

Ik wens u prettige feestdagen en een gezegend, liefdevol en mooi 2015 toe!


Een kerstviering met gasten…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *