Blog v. Stempvoort

Zoek eerst het Koninkrijk…

Het is alweer enige tijd geleden dat ik eraan toe kwam een blog, of hoe je deze ontboezemingen ook wilt noemen, te schrijven. Op zich niet zo erg, maar veel erger is dat het tekenend is voor het feit dat ik het zo druk heb gehad met allerlei zaken, dat ik er niet aan toe kwam om in mijn eigen tijd, voor mijzelf, met Gods Woord bezig te zijn. Natuurlijk, de wekelijkse samenkomsten en de Conferentieweek in Wuppertal, dat zijn dingen die plan je in, wat zeg ik: daar plan je de rest van je leven omheen. Maar om dan in je dagelijkse leven, doordeweeks tijd te maken om je activiteiten te bepalen bij Gods Woord, dat lukt nog niet altijd. Zoek eerst het Koninkrijk

Natuurlijk, je gedachten erbij bepalen, dat gebeurt altijd wel. Als het goed is, doe je alles ter ere van God. Zoals het lied zegt: “Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed!” Het gebeurt regelmatig dat ik in gedachten praat met God. Vaak zoals Tevye in Fiddler on the roof: “Oh, dear Lord…” en dan volgt er één of andere klacht. Maar God spreekt tot ons door Zijn Woord, om naar Hem te kunnen luisteren, moet je dus wel de Bijbel open hebben/houden. “Lees je Bijbel, bid elke dag”, zegt het lied, “opdat je groeien mag”. Het is namelijk niet slechts de bedoeling dat je kind van God bent. Het doel van je leven is niet slechts dat je een keer die keuze maakt en dan wedergeboren bent, het doel van je leven is je te laten (op)voeden tot volwassen gelovige. Zoals Romeinen 8 ons leert, Gods Geest leidt ons in heel de Waarheid, maar daarvoor moet je dus wel de Bijbel open doen en lezen.

En daar komt het vaak niet van. Dat is de dagelijkse strijd die je als gelovige hebt, om je vertrouwen te stellen op Hem.

Want er is er ook één die er alles aan doet om mensen bij God weg te houden, om te voorkomen dat mensen tot geloof komen, om te verhinderen dat gelovigen zich met hun geloof bezig houden. Satan, de boze, het kwaad, doet er alles aan om Gods Werk te verstoren, te hinderen en af te breken. Dit doet mij denken aan de gelijkenis van de Zaaier. De doornen en distelen die het zaad verstikken, blijken de zorgvuldigheden dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms. We zijn vaak zo druk met onze dagelijkse beslommeringen, we maken ons zo vaak zorgen over ons leven, ons werk, onze kinderen en allerlei andere zaken, dat we vaak vergeten waar het om draait. Z

Een ander lied citeert Mattheus 6 : 33: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden“.

We hebben zo vaak de neiging zelf heel hard ons best te doen om allerlei dingen voor elkaar te krijgen die we denken dat nodig zijn. Dan is het goed om je prioriteiten op orde te hebben. Zoekt EERST het Koninkrijk van God. Efeze 6 leert ons dat wij een geestelijke strijd te strijden hebben. Het gaat er daarbij om dat wij ons in Zijn dienst stellen en Hem het werk laten doen, in en door ons.

Zoals Filippenzen 4 : 6 zegt: “Weest in geen ding bezorgd, maar laar uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.”

Wij leven onder het Nieuwe Verbond, we eindigen de week dus niet met de Sabbat, de rustdag. We beginnen onze week op zondag, met een rustdag, waarin we onze gedachten bepalen bij de Heer en wat Hij doet, pas daarna gaan we zelf aan de slag.

Maar nu even niet, want ik werk in het onderwijs en dus 7 weken vakantie, een week aan weken.

Maar dat is een ander onderwerp…


Zoek eerst het Koninkrijk…

Zoek eerst het Koninkrijk