Blog v. Stempvoort
0

Duitsland – Engeland 3 – 2

Voetbalwedstrijd Duitsland – Engeland. Gary Lineker maakte als international 48 doelpunten voor Engeland, slechts 1 minder dan de topscorer sir Bobby Charlton. Eén van de meest geciteerde uitspraken over voetbal is van Lineker: “Voetbal is een spel van elf tegen elf en uiteindelijk winnen de Duitsers.”

Ik wil u vertellen over een voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Engeland. Deze wedstrijd eindigde in 3-2 en werd gespeeld in België. Het bijzondere aan deze wedstrijd was niet zo zeer de locatie, België, maar het tijdstip: december 1914. De ‘Grote Oorlog’, de oorlog die aan alle oorlogen een einde moest maken, was sinds enkele maanden een feit. Britten, Fransen, Duitsers en Russen, allemaal probeerden ze te overleven om zo snel mogelijk veilig thuis te komen. Ze werden door hun officieren de loopgraven uitgejaagd, het niemandsland in. Het niemandsland, dat enkele maanden daarvoor nog had bestaan uit groene, licht glooiende weiden, was nu omgetoverd tot maanlandschap, bezaaid met lijken. Een gruwelijke uitbeelding van de toestand van de mensheid wanneer zij eigen plannen maakt. Von Clausewitz zei eens: “Oorlog is de voortzetting van de politiek, maar dan met andere middelen”. Het woord politiek komt van het Griekse woord Poleis: heerschappij voeren, heersen. Het gaat hier dus om het heersen over anderen, anderen je wil opleggen, overreden, anderen besturen. Oorlog voeren is de uiterste consequentie van menselijke heerschappij, van menselijk bestuur.

December 1914: inmiddels wordt er reeds maanden oorlog gevoerd: de zomer werd herfst, de herfst werd winter, het jaar liep ten einde en langzaam beseft men dat deze oorlog niet snel afgelopen zal zijn. De soldaten realiseren zich dat hun families thuis samen kerst vieren en dat zij temidden van het prikkeldraad, de wapens en de lijken hun orders af moeten wachten. De Duitse luitenant Johannes Niemann heeft met zijn soldaten een provisorische kerstboom in hun deel van de loopgraaf neergezet en zingt met hen kerstliederen. Ze zijn niet de enigen.

Meerdere soldaten vertellen stuk voor stuk in hun dagboeken over deze kerstdagen, hoe de Duitsers beginnen met het zingen van kerstliederen en hoe ze daarbij begeleid worden door Schotse doedelzakspelers. Er wordt geapplaudiseerd, Engelsen vallen in en zingen Merry Christmas, de Duitsers volgen met Stille Nacht. Het ongelooflijke gebeurt… Duitse soldaten komen zingend hun loopgraven uit en lopen naar de Fransen en Engelsen. De Franse en Engelse officieren denken dat het een list is, maar enkele soldaten weigeren langer naar hun officieren te luisteren en gaan hun loopgraven uit, de vijand tegemoet.

Duitsers (voornamelijk Saksen, de Pruisen bleven volharden in hun militaristische houding), Fransen, Engelsen en Schotten ontmoeten elkaar en wensen elkaar een prettig Kerstfeest. Er wordt samen gerookt, gedronken en gegeten, foto’s van geliefden worden getoond en aangezien sport verbroedert, wordt er ook een voetbalwedstrijd georganiseerd. Duitsland tegen Engeland, uiteindelijk winnen de Duitsers met 3-2 (waarschijnlijk in de verlenging…).

Het komt de hogere officieren ter ore en zij zijn ‘not amused’ met deze vrede. Men wil geen vrede, maar men wil winnen: de vijand verslaan. De gewone soldaat weet dat de laatste vijand, de dood, al verslagen is en hij viert daarom de geboorte van de Koning, Die deze laatste vijand verslagen heeft. En waar men zich bezig houdt met deze Koning en liederen zingt ter ere van Hem is er vrede, dat merken deze soldaten heel duidelijk in de praktijk.

De vrede duurt enkele dagen. Men schuilt zelfs samen in elkaars loopgraaf als de artillerie de loopgraaf van de ander onder vuur neemt. Uiteindelijk worden de soldaten op straffe des doods gedwongen de strijd weer te hervatten, op andere plaatsen worden de onderofficieren of soms zelfs hele regimenten vervangen.

Tijdens de Kerstdagen van 1915 besluiten de soldaten (met opnieuw de Duitsers als initiatiefnemers) weer om, wat door het opperbevel ‘illegale vrede’ genoemd wordt, te sluiten. Dit tot woede en frustratie van de bevelhebbers. Deze grepen opnieuw hard in, “Het opperbevel bedreigt dit jaar iedereen die zich wil verbroederen met krijgsraad en executiepeloton. Dat mist zijn uitwerking niet. De Britse kolonel W.N. Nicholson bevindt zich aan het front: “Toen de Duitsers in hun loopgraven kerstliedjes begonnen te zingen bestookten wij ze met granaten”, noteert hij grimmig in zijn dagboek.” (bron: http://www.greatwar.nl/frames/default-kerst.html)

Sindsdien zijn dergelijke vredes nooit meer voorgekomen, maar het statement staat. Zoals Romeinen 8 : 6 zegt: “Want het bedenken des vleses is de dood; maar het bedenken des Geestes is het leven en vrede”.

De hele geschiedenis door hebben mensen zich bezig gehouden met zichzelf, met hun eigen leven, met zich verheffen boven anderen. In de Bijbel wordt dit omschreven als ‘naam maken voor zichzelf’. Een van de eerste mensen die dit deed was Nimrod, hij bouwde het rijk van Babylon. Babel, wat symbool staat voor het streven van de mensheid om op basis van eigen werken in de hemel te komen. Dit streven is nooit veranderd en heeft nog steeds en sterker dan ooit zijn invloed op de hele situatie in de wereld.

Kerst 2011 ligt inmiddels ruim een maand achter ons. Kerst, wat inmiddels meer bekend staat als het feest van het licht, dan als het feest waarbij we de geboorte van Jezus vieren. Jezus, die reeds bij Zijn geboorte geëerd en erkend werd als Koning, zei over Zijn Koninkrijk: “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Indien Mijn Koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden Mijn dienaren gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware overgeleverd; maar nu is Mijn Koninkrijk niet van hier.” (Johannes 18 : 36)

Dan rijst de vraag: houden we ons bezig met politieke ontwikkelingen, stakingen en rellen of ligt onze verantwoordelijkheid ergens anders? Maken we zelf plannen om deze wereld te verbeteren, of leren we Zijn plan met deze wereld beter kennen? En hoe kunnen wij meewerken aan Zijn Plan?

De Schrift zegt hierover: “Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Ik ben benieuwd naar uw goede voornemens voor het komende jaar…


Duitsland – Engeland 3 – 2

voetbalwedstrijd Duitsland – Engeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *